Thủ tục hải quan

Customs Brokerage

 

Tất cả hàng hoá nhập khẩu hoặc xuất khẩu khỏi nước Úc đều phải trãi qua sự kiểm tra và kiểm dịch của phòng hải quan bất kể là hàng đó dùng cho kinh doanh hoặc cho cá nhân.

Hầu hết các nhà nhập khẩu và xuất khẩu thuê một nhà môi giới hải quan để xử lý tất cả các nhu cầu vận chuyển của họ. Chọn một dịch vụ kinh nghiệm và chuyên nghiệp thông quan rất là quan trọng để thành công trong lĩnh vực xuất khẩu hoặc nhập khẩu của quý khách.

 

Customs Brokerage

 

Hai Son Shipping & Transport có thể giúp đỡ và tư vấn về tất cả các văn bản yêu cầu nhập khẩu hoặc xuất khẩu. Ngoài việc cung cấp dịch vụ giao nhận vận tải hàng hóa, chúng tôi cũng có cung cấp dịch vụ khai báo hải quan riêng để phù hợp với nhu cầu của quý khách.

Nhân viên có trình độ cao và giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ đảm bảo vấn đề khai báo hải quan một cách kịp thời cho hàng hóa xuất khẩu hoặc nhập khẩu của quý khách. Độ chính xác và sự chậm trễ ít hơn có nghĩa là tiết kiệm hơn và loại bỏ lệ phí hoặc thuế quan không cần thiết cho quý khách.