Giới thiệu

Hai Son' Office

 

Hai Son Shipping & Transport Pty Ltd là một công ty gia đình sở hữu được thành lập vào năm 2003, Sydney Australia. Chúng tôi chuyên đảm trách vận chuyển và phân phối quốc tế. Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp dịch vụ ở mức cao nhất trong mạng lưới công nghiệp, nối liền hàng không và đại dương ở Úc để phân phối sản phẩm của quý khách an toàn và nhanh chóng. Nhân viên của chúng tôi với nghiệp vụ cao sẽ bảo đảm vận chuyển cho quý khách thật lịch sự và chu đáo. Hoạt động của chúng tôi sẽ đi sát với yêu cầu của quý khách.

Dịch vụ của công ty bao gồm:

  • Vận chuyển hàng không
  • Vận chuyển đường biển
  • Vận chuyển đồ đạc trong nhà và thiết bị lớn trên toàn thế giới
  • Khai báo hải quan
  • Vận chuyển đường bộ
  • Bảo đảm hàng hải
  • Kho bãi, lưu trữ và phân phối
Hoạt động hàng ngày của công ty Hai Son Shipping & Transport Pty Ltd gắn liền với việc phân phối hàng gia dụng, đồ mỹ thuật và sản phẩm triển lãm, và kiện hàng thương mại bằng đường hàng không, đường bộ và đường biển trên toàn thế giới.

Dịch vụ vận chuyển bao gồm: Xe cần trục một bên, xe móc nhẹ, Flat Top và xe tải có giá nâng đằng sau. Tất cả được trang bị hệ thống liên lạc và thuộc sở hữu của công ty, với trọng tải từ một tấn (1 ton) đến bốn mươi hai tấn rưỡi (42½ ton).

Dịch vụ vận chuyển toàn cầu: chúng tôi có thể trợ giúp quý khách về thủ tục hải quan, chứng nhận nhập khẩu miển thuế, và thu xếp nhân viên hải quan để chuyển hàng về lại nơi nguyên quán.

Mục đích hàng đầu của chúng tôi là cung cấp dịch vụ vận chuyển chất lượng trên toàn thế giới, bằng đường hàng không - bộ - biển. Chúng tôi tâm nguyện đến sự thỏa mãn, phát triển và phục vụ tất cả khách hàng có liên hệ với Hai Son Shipping & Transport Pty Ltd một cách trung thực, công bằng và chuyên nghiệp.