Công Cụ & Forms

♦ Từ ngữ nhanh & Chữ viết tắt (Quick Terms & Abbreviations)
♦ Điều Kiện Thương Mại Quốc Tế (International Commercial Terms Document)
♦ Giá ngoại tệ (Exchange Rates)
Bản đồ 3D Google (Google 3D Maps)
♦ Kích thước container (Container Specifications)
Cách tính Cubic Metre (CBM) Calculator
 

Forms
♦ Customs Authority
♦ Packing Declaration
♦ Container Weights Declaration
♦ Account Application

♦ Form kiểm dịch và kiểm tra nhập khẩu Úc (Australian Quarantine and Inspection Import Forms)
♦ Form kiểm dịch và kiểm tra xuất khẩu Úc (Acustralian Quarantine and Inspection Export Forms)


Xin lưu ý: Một số tài liệu và forms có hình thức định dạng Portable Document Format (PDF file). Quý khách phải cần Adobe Acrobat Reader để xem. Nếu quý khách không có Adobe Acrobat Reader, quý khách có thể tải về miễn phí tại đây.

 
Get Acrobat Reader